Tychy

Wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej oraz ścian parkingu podziemnego

Kraków

Wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej, ścian oraz stropu parkingu podziemnego przy Muzeum Narodowym

Tychy

Uszczelnienie przejścia pod torami za pomocą membran bentonitowych

Dębica

Wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej oraz ścian parkingu podziemnego

Podłęże

Uszczelnienie przejścia pod torami za pomocą membran bentonitowych

UszczelnieniaDystanse betonoweAkcesoria zbrojarskieAkcesoria ciesielskieZbrojenia odginane-comaxySzalunki kartonoweSprzęt budowlanyZbrojenia

Zbrojenia

Łączniki balkonowe

Łączniki balkonowe oparte na najnowszych osiągnięciach techniki;

Standaryzowane elementy metrowe oraz moduły 20 cm;

Korzystny cenowo, przynoszący duże oszczędności w każdym okresie eksploatacji budynku;

Łatwy program obliczeniowy z bibliotekami CAD z optymalnym doborem typów elementów HIT;

Wykonywane i dostarczane w wersji standard i ognioodpornej F90;

Aprobata techniczna AT-15-5754/2002.

Trzpienie dylatacyjne

Przerwy dylatacyjne zapobiegają powstawaniu niekontrolowanych pęknięć i wynikającym z tego ujemnym skutkom nieszczelności oraz korozji.

W płytach i ścianach z ograniczoną swobodą odkształcania się zastosowanie przerwy dylatacyjnej umożliwia istotną redukcję zbrojenia wymaganego dla ograniczenia szerokości rozwarcia rys.

Projektując betonowe konstrukcje nośne należy stale liczyć się z powstawaniem odkształceń. Odkształcenia są skutkiem zarówno działających na konstrukcję obciążeń (włącznie ze sprężeniem), jak i oddziaływań niezależnych od działających sił. W zakresie oddziaływań niezależnych od obciążeń należy przede wszystkim uwzględniać skurcz, pełzanie, zmiany temperatury oraz zróżnicowane osiadania. W elementach konstrukcyjnych, w których swoboda odkształceń jest ograniczona, oddziaływania te mogą spowodować powstawanie zarysowań, prowadzących do obniżenia jakości budowli oraz dalszych uszkodzeń, jak np. nieszczelności i korozji.

W płytach i ścianach z ograniczoną swobodą odkształcania zastosowanie przerwy dylatacyjnej jest nie do uniknięcia.

Ograniczone w swobodnym skracaniu się wskutek skurczu lub oddziaływań termicznych są na przykład płyty i tarcze ścienne między ścianami usztywniającymi lub elementami usztywniającymi budowlę, jak również ściany oporowe oraz płyty spoczywające na gruncie np. betonowe płyty drogowe.


Zbrojenie na przebicie typu HDB

Nośna część zbrojenia HDB składa się z trzpieni wykonanych ze stali BSt 500S. Trzpienie połączone są ze sobą w jeden element HDB przy pomocy płaskownika. Główną przewagą zbrojenia HDB nad zbrojeniem tradycyjnym (pręty odginane, strzemiona) jest możliwość pełnego wykorzystania nośności stali. Wynika to z tego, iż odkute główki zabezpieczają przed poślizgiem betonu po pręcie zbrojenia. Niepewne zakotwienie ogranicza w znacznym stopniu nośność układu zbrojeniowego prętami odgiętymi lub strzemionami, ponieważ pomimo niepełnego wykorzystania nośności stali powstają rysy i w konsekwencji następuje zniszczenie konstrukcji. Diagram pokazuje, iż maksymalne dopuszczalne obciążenie VRd,max z wykorzystaniem zbrojenia HDB jest do 26% większe niż w tradycyjnym zbrojeniu.